Apostolul Matei

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol și Evanghelist Matei este considerat, în mod tradițional, autorul Evangheliei după Matei. Simbolul apostolului este un înger. El este prăznuit de Biserică în 16 noiembrie dar și în 30 iunie împreună cu cei Doisprezece.

Viața

Numele inițial al lui Matei a fost Levi. El era fiul lui Alfeu și a fost de meserie vameș, adică perceptor, încasator de taxe în Capernaum. Odată, venind dinspre malul lacului, Iisus a trecut pe lângă punctul de vamă unde stătea Matei și i-a spus Vino după Mine. Matei s-a ridicat și l-a urmat pe Mântuitorul, devenind ucenicul său : Şi plecând Iisus de acolo, a văzut un om care şedea la vamă, cu numele Matei, şi i-a zis acestuia: Vino după Mine. Şi sculându-se, a mers după El.(Matei 9:9). El și-a schimbat numele ca să îi reflecte noua chemare. Matei" înseamnă Dar de la Domnul.

În ziua în care l-a chemat Mântuitorul, el a dat o masă mare de rămas bun, la care el i-a invitat pe Iisus și pe ucenicii săi și, probabil, pe mulți din vechii săi asociați. Şi I-a făcut Levi un ospăţ mare în casa sa. Şi era mulţime multă de vameşi şi de alţii care şedeau cu ei la masă. (Luca 5:29)
Ultima menționare a lui se găsește în Noul Testament în Fapte 1:13. Şi când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov.

După Învierea Domnului, Matei a mers și a propovăduit printre evrei. Evanghelia sa a fost, cel mai probabil, scrisă inițial în aramaică și apoi tradusă în grecește. În cele din urmă, Matei a mers în Etiopia pentru a propovădui Evanghelia. Acolo, el a fost martirizat de Fulvian, guvernatorul regiunii, fiind aruncat în foc. După ce Matei și-a dat de bunăvoie sufletul în mâna Domnului, trupul său a fost pus într-un sicriu și aruncat în mare. Dar a fost adus de apă în fața bisericii pe care o zidise. Fulvian, persecutorul lui Matei, s-a pocăit imediat, a renunțat la poziția sa puternică și a devenit preot prin hirotonirea de către Episcopul Platon. După ce Platon a murit, apostolul i-a apărut preotului (care își luase numele de Matei) și i-a cerut să urce pe scaunul episcopal.Imnografie

Tropar (glasul 3)
Cu sârg ai urmat lui Hristos, Stăpânului
care, în a Sa bunătate, lumii S-a arătat pe pământ.
De la vamă chemându-te, apostol ales te-a arătat,
vestitor al Evangheliei în lumea întreagă.
Pentru care cinstim slăvită pomenirea ta, dumnezeiește grăitorule Matei.
Roagă-L pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de păcate sufletelor noastre.

Tropar (glasul al 8-lea):
Apostole Sfinte și Evangheliste Matei,
roagă pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea)
Jugul vămii lepădând, la jugul dreptății te-ai alipit
și te-ai arătat neguțător întru toate ales,
bogăție adunând înțelepciunea cea dintru înălțime.
Pentru aceasta ai propovăduit Cuvântul adevărului
și ai ridicat sufletele celor trândavi,
arătând în scris ceasul judecății.

Sursă text: ro.orthodoxwiki
Autor: Viviana