Iacob Alfeu

Sfântul Apostol Iacov a fost fiul lui Alfeu și unul din cei doisprezece. El era fratele sfântului evanghelist Matei. Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Iacov la 9 octombrie și apoi pe 30 iunie, la Soborul celor Doisprezece Sfinți Apostoli.

Iacov a auzit cuvintele Domnului și a mărturisit minunile Sale. După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii Iacov, Alfeu, și Andrei Cel Întâi-Chemat (30 noiembrie) au făcut călătorii misionare prin Iudeea, Edessa, Gaza și Eleuteropolis, propovăduind Evanghelia, vindecând orice fel de boală, și aducându-i pe mulți pe calea mântuirii. Sfântul Iacov și-a încheiat munca apostolească mucenicește în orașul egiptean Ostrachina, unde a fost crucificat de păgâni.

Chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă.
Numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov al lui Zevedeu şi Ioan fratele lui;
Filip şi Vartolomeu, Toma şi Matei vameşul, Iacov al lui Alfeu şi Levi ce se zice Tadeu, Simon Cananeul şi Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut.

Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le lor şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi, şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi. Ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel.Mergând, propovăduiţi, zicând: S-a apropiat împărăţia cerurilor.

Sfinte Apostole Iacov,roagă-L pe mult milostivul Dumnezeu să dea sufletelor noastre iertare de păcate.

Binecuvântați-l pe Iacov, lăudați-l ca pe trimisul Domnului, că a săturat sufletele celor evlavioși cu dogme înțelepte. Stând pe tronul slavei în fața Stăpânului, el petrece împreună cu îngerii, neîncetat rugându-se pentru noi toți.

Cel ce vânător păgânilor prea minunat s-a arătat și între ucenici preacinstit, și cu Apostolii împreună-locuitor, Iacov lumii bogăție de tămăduiri izvorăște și apără de primejdii pe cei ce-l laudă. Pentru aceasta, cu un glas strigăm către dânsul:
Mântuiește pe toți cu rugăciunile tale, Apostole!


Ca pe un luceafăr, ce luminează toată făptura,pe însuși văzătorul lui Hristos și de Dumnezeu grăitorul Iacov, cu cântări să-l lăudăm, cinstind astăzi pomenirea lui,că se roagă pururea pentru noi toți.


Autor: Viviana